Po wyjeździe Andrzeja do Legionów Polskich Olga przejmuje komendę nad obu drużynami. Przenosi się z „Turni” do „Korniłowiczówki” na Bystrem. Obok w „Herbaciarni” skautki zorganizowały kuchnię dla „biedoty”, przytulisko i pralnię dla skautów z rozwiązanego Legionu Wschodniego. W niedzielę odbywały się popołudnia bajek dla okolicznych dzieci. Skauci i skautki prowadzili działalność na rzecz legionów, utrzymywali pocztę rowerową między Zakopanem a Krakowem, pomagali miejscowej ludności w pracach polowych, pracowali w szpitalach legionowych. Skautki pracowały w ochronce dla wojennych sierot w willi „Baranówka” przy ul. Kościuszki.

Do legionów Andrzej Małkowski wyruszył z Zakopanego 14 VIII 1914 r. na czele zorganizowanego przez siebie 13-to osobowego „oddziału starszych skautów z Zakopanego”. Był to drugi oddział ochotników z Zakopanego – 1-szy (ZS) wyruszył 6 VIII 1914 r. pod komendą Kazimierza Wyczałkowskiego ps.”Opór” i jego zastępcy Antoniego Winczewskiego ps. Strzałka”, 3-ci oddział wyruszył 17 IX 1914 r. pod komendą Henryka Minkiewicza ( w większości górale).

Z tego okresu pochodzi pieśń Plutonu starszych Skautów z Zakopanego.

Piosenka plutonu „Starszych skautów” z Zakopanego:
Żegnajcie nam góry, 
Żegnajcie nam hale, 
Już z daleka widać łuny,
Już idą Moskale.

Druhu komendancie,
Prowadźże nas dalej,
bo my jeszcze dzisiaj chcemy
Szturmu na Moskali.

Hej, widać pod lasem
Kozacką hołotę
Hejże, bracia, zwartym murem,
Będziem mieć robotę!

Druhu komendancie,
Prowadź, nie oszczędzaj!
Trąbki grają już na froncie -
Prowadź nas, zwyciężaj!

Idą wszyscy razem,
Nasz komendant z nami,
Rozbijemy w puch Moskali,
Lub polegniem sami.

Żegnajcie nam góry,
Żegnajcie nam hale!
Trąbki grają już na froncie,
Już idą Moskale.