Po powrocie do Zakopanego Andrzej zakłada „Wakacyjną zbiorową Drużynę Skautów w Zakopanem” złożoną z miejscowych i przyjezdnych chłopców, w celu propagowania idei skautowych wśród Polaków z trzech zaborów. 24 sierpnia urządził Andrzej wielki publiczny popis skautowej sprawności na boisku Sokoła. Wszyscy skauci otrzymali specjalne legitymacje.

„Nowa Reforma” nr 392, 26 VIII 1913 r. pisała: (…) Na zakończenie 10-dniowego kursu, prowadzonego przez A. Małkowskiego, wakacyjne drużyny skautowe urządziły wczoraj publiczny popis na boisku przed gmachem „Sokoła”. Sprawnie wykonywano ćwiczenia skautów, w szczególności zaś uroczyste ślubowanie, zrobiły ogromne wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności. Po skończonej uroczystości p. A. Małkowski wygłosił odczyt o harcerstwie. 
W Kościelisku, 28 września 1913 r., skauci, pod kierunkiem Karola Pawlusia i Andrzeja Małkowskiego odbyli pokazy i ćwiczenia polowe.

W Sanatorium dra Dłuskiego, w niedzielę wygłosił odczyt p. Małkowski o skaucie i jego zadaniach, a następnie pod kierunkiem p. K. Pawlusia odbył się popis zakopiańskiej drużyny skautowej. W drodze powrotnej do Zakopanego urządzono wieczorem ćwiczenia polowe.