Zdjęcie ślubne Olgi i Andrzeja Małkowskich 19 VI 1913 r.

Powodem przyjazdu Olgi i Andrzeja ze Lwowa do Zakopanego było zagrożenie gruźlicą Olgi, śmiertelną tamtych latach chorobą. Przyjechali jako narzeczeni w połowie czerwca 1913 r. Ślubu, który odbył się 19 czerwca w kościele parafialnym Św. Rodziny przy ul. Krupówki, udzielili ks. administrator Jan Rychlik i ksiądz-skaut Kazimierz Lutosławski „Szary”. Świadkami byli - brat Andrzeja Mariusz Małkowski i Jan Przybyła (Els) oraz babcia senatorowa Aleksandra Małkowska. Państwo młodzi wystąpili w mundurach, był to pierwszy ślub skautowy. Na zachowanych zdjęciach ślubnych Olga ma niezbyt „regulaminowe” czerwone korale, dar babci senatorowej. Podróż poślubna to ... wędrówka w Tatry do Doliny Jaworowej. 

Pierwszy pobyt Małkowskich w Zakopanem, trwający niespełna dwa lata, był najbardziej intensywny i twórczy. Za sprawą Andrzeja i Olgi Zakopane stało się, w pierwszych latach istnienia ruchu skautowego na ziemiach polskich, jednym z najważniejszych jego ośrodków. W latach 1913-1915 stworzyli oni dwie wielkie drużyny skautowe, których znaczenie wybiegało daleko poza opłotki Zakopanego

Zaledwie dziesięć dni po ślubie Andrzej wyjeżdża z delegacją polskich skautów na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów do Birmingham. Wyjazd z Krakowa 29 czerwca, powrót do Krakowa 14 lipca wieczorem (zlot 2-6 VII). Andrzej jedzie jeszcze do Lwowa skautów pochodzących z Galicji Wschodniej. Olga pozostaje pod opieką babci senatorowej.