Olga z Drahonowskich Małkowska (1888-1979), pierwsza skautka polska, założycielka i pierwsza drużynowa I Drużyny Skautek im. Emilii Plater we Lwowie, była nierozerwalnie związana z Zakopanem w ciągu swojego długiego życia.
Urodziła się w Krzeszowicach, tutaj też spędziła dzieciństwo, młodość jej i lata nauki przypadają na Kamionkę Strumiłową i Lwów. Wiele lat przeżyła na emigracji.
W Zakopanem mieszkała w latach 1913-1915, 1921-1924 i 1963-1979. Wojny dwukrotnie zmuszały ją do opuszczenia Zakopanego i udania się na obczyznę. Zawsze jednak tutaj wracała i tutaj też spoczęła na wieki.

Pomnik Olgi i Andrzeja Małkowskich na cmentarzu w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej
Pomnik Olgi i Andrzeja Małkowskich na cmentarzu w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej